Missie

Missie

Wanneer een client bij ons in zorg is zetten wij ons maximaal in om zorg en ondersteuning zoals hij of zij dat wenst en nodig heeft te geven. Zorg op maat, vanuit de motivatie dat de mens achter de zorgvraag centraal staat en mag zijn wie hij of zij is. Ieder mens moet zijn/haar eigen keuzes kunnen maken en heeft recht op het vorm geven aan zijn/haar autonoom bestaan. Hierbij overwinnen wij maximaal alle barrières op het gebied van versnippering, schotten en regels in de zorg.

 

Visie

Maatwerk in zorg wordt steeds meer gevraagd én geëist. Zorgvragers worden mondiger en veeleisender, aangewakkerd door een toename van opgeleide / wereldwijzere zorgvragers. Wij zien hiervoor de volgende grondslagen:

  • zorgvragers willen autonoom zijn in hun welzijnsbehoeftes;
  • zorgvragen worden steeds meer onderdeel van het leven i.p.v. hoofdzaak;
  • het krijgen van zorg wordt niet meer gezien als gunst maar als recht.

De arbeidsmarkt in de zorg staat onder spanning en zal dat blijven. De toestroom van nieuwe zorgverleners weegt niet op tegen de toename van de zorgvraag en de uitstroom van zorgmedewerkers. Er komt een steeds grotere cap tussen gevraagde en beschikbare zorguren.