Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Senas Zorg is een WTZI erkende thuiszorg organisatie en bestuurd conform de Governance Code zoals deze voor de zorg geldt.

Dat betekent dat Senas Zorg over een meervoudige Raad van Toezicht beschikt. De Raad van Toezicht wordt gevormd door dhr R. van Omme, dhr F. Soomers en mevr. J. van der Houven. De Raad van Toezicht overlegt meermalen per jaar met de bestuurders van Senas Zorg met als doel een gezond tegenwicht te bieden door het houden van toezicht op de naleving van de statuten en Governance code.