Kwaliteit en beleid

Kwaliteit en beleid

In de zorg wordt veel gesproken over kwaliteit van zorg en dienstverlening. Zowel vanuit wet- en regelgeving als eigen beleid geven zorginstellingen hier vorm aan.

Senas Zorg houdt zich aan de wettelijke voorschrift en doet meer! Alle zorgverleners zijn gescreend, geschoold, bevoegd & bekwaam. Bij ons hebben de zorgverleners veel vrijheid om samen met de client afspraken te maken over de wijze en momenten van zorgverlening. Onze wijkverpleegkundige en zorg coördinator houden op afstand en direct met het team en de cliënten overzicht en toezicht op de uitvoering van het zorgleefplan.

Wij werken met Nedap ONS als plannings- registratie, rapporterend en indicerend (Omaha systematiek) systeem. Al onze cliënten hebben een eigen zorgdossier met zorgpleefplan van waaruit gewerkt wordt aan doelen die cliënten en zorgverlener samen stellen vanuit de indicatie en zorgvraag. Doordat gewerkt wordt met de PDCA cyclus zijn er op gestructureerde basis evaluaties van voortgang en vordering en kan tijdig worden bijgesteld. Rapportages van zorg geven op dag basis inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden en het verloop van het zorgtraject.