Senas zorgmodel

Waarom Senas?

Senas is opgericht vanuit de gedachte dat elke zorgvrager recht heeft op het ontvangen van de zorg zoals hij of zij dat wil. Zorg is voor ons per definitie maatwerk. Dit is in sommige gevallen moeilijk te realiseren is voor grote organisaties. Daarom hebben wij er voor gekozen om een kleinschalige organisatie te blijven en te werken met cliënten die een indicatie hebben en op zoek zijn naar zorg die aansluit op hun wensen en behoeften. Het grote verschil met andere zorgaanbieders is dat zorg via Senas zoveel mogelijk door dezelfde persoon wordt geleverd. Zo krijgt u zoveel mogelijk een vast gezicht. Dat betekent dat de verpleegkundige ook de huishoudelijke hulp levert! 

Onze zorg is gebaseerd op onderstaande drie pijlers:

 

Maatwerk

U wil zelf bepalen wie wanneer op welk moment komt en welke zorg u geleverd krijgt. Daar gaat u over en niemand anders. Uw indicatie geeft de voorwaarden aan, samen met u zetten wij dat om in de zorg zoals u dat wenst. Dit leggen wij vast in een zorgleefplan.

 

Deskundigheid & kwaliteit

Al onze medewerkers beschikken over de juiste diploma’s, zijn geschoold op uw zorgvraag en op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Onze zorgverleners zijn altijd bevoegd en bekwaam om de handelingen uit te voeren die bij uw zorgvraag of behandeling horen.

 

Gemoedelijkheid

Naast bovenstaande pijlers vinden onze zorgverleners het belangrijk dat u graag wil dat zij komen. Er moet dus een klik zijn. Het sociale en gemoedelijke is voor hen daarom net zo belangrijk als de zorg zelf. Onze zorgverleners willen meer zijn dan alleen de zorgverlener, zij zijn zich bewust dat zij een belangrijk onderdeel van uw leven kunnen zijn.

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

  • Zorgscan / indicatiestelling
  • Huishouding
  • Begeleiding
  • Thuiszorg
  • Zorg in de laatste levensfase (palliatieve of terminale zorg),