Klachtenprocedure

Klachtenafhandeling Cliënten

Wat jammer dat u niet tevreden bent. Graag leren wij hiervan, maar wij vinden het ook belangrijk dat uw signaal de leidinggevenden of het bestuur bereikt. Zo blijven wij transparant.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Uw gevoelens van onvrede of een klacht kunt u het beste direct aan ons kenbaar maken. Hieronder leggen wij uit op welke wijze u dit kunt doen.

Contact met de medewerker en/of de leidinggevende

Allereerst kunt u uw klacht of onvrede bespreken met de direct betrokken medewerker of de leidinggevende van de wijk of vestiging die het betreft. Door uw klacht aan de medewerker of leidinggevende te melden, stelt u hen in de gelegenheid hier direct iets mee te doen. Van de medewerker of leidinggevende mag u verwachten dat zij uw klacht serieus oppakken en dat zij op korte termijn op uw klacht ingaan.

Klachtenfunctionaris

Wanneer u niet tevreden bent met de geboden oplossing, of wanneer u de klacht niet aan de medewerker of leidinggevende kenbaar wilt (of kunt) maken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris gaat vertrouwelijk om met alles wat u verteld. De klachtenfunctionaris functioneert onafhankelijk van de SENAS ZORG en is onpartijdig. De klachtenfunctionaris:

- kan u informeren over de klachtenregeling;

- kan u adviseren bij het indienen van een klacht bij de verantwoordelijk manager of bestuurder en desgevraagd helpen bij het formuleren daarvan;

- kan ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing;  

- kan de bestuurder adviseren wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt;

- kan u informatie geven over het indienen van een klacht bij de geschillencommissie.

Wilt u een klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris, dan kunt u deze sturen naar:

SENAS ZORG

T.a.v. klachtenfunctionaris

Brinkstraat 5

7902 AC Hoogeveen

E-mail: info@senaszorg.nl

In de e-mail of brief vermeldt u de volgende gegevens zodat wij de klacht in behandeling kunnen nemen:

- uw naam en adresgegevens;

- omschrijving van de klacht, met namen, data en gebeurtenissen die van belang zijn;

- geleden schade of ondervonden nadelen.

Komen Senas Zorg en u er samen niet uit, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg.

De Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Kijk voor meer informatie over de Geschillencommissie Zorg en de klachtenprocedure op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/ .