Contracten

Contracten

 

Voor het krijgen van zorg gaat een traject vooraf. Dat klinkt soms ingewikkeld, maar is het voor ons als zorgaanbieder niet. Onderstaand hebben wij het proces eenvoudig weergegeven. Senas Zorg kan u in het gehele traject bijstaan.

 

Wanneer u een zorgvraag heeft en zorg nodig heeft voor hulp, zorg of ondersteuning dan zal er indicatie worden gesteld.

Voor hulp of ondersteuning in het dagelijkse leven doen de toegangs- of sociale teams van de gemeente dit vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Gaat het om zorgtechnische handelingen als (persoonlijke) verzorging en verpleging? Dan stelt de wijkverpleegkundige van een zorgorganisatie de indicatie namens de zorgverzekeraar vanuit de ZVW (Zorg Verzekerings Wet).

Heeft een zorgvraag waarbij 24 uurs nabijheid nodig is? Bijvoorbeeld omdat alleen thuis zijn niet meer vertrouwd is? Dan kan het CIZ namens de Wlz (Wet langdurige zorg) een indicatie stellen.

Wanneer een indicatie is gesteld kunt u een aanbieder naar keuze kiezen. Heeft deze aanbieder geen overeenkomst met de desbetreffende gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor? Dan zijn er altijd nog mogelijkheden.

De zorgaanbieder die u kiest is belangrijk, maar nog belangrijker is de zorgverlener. Daarom is het gebruikelijk dat r eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt en u uw voorkeuren mag doorgeven. Het is immers uw leven en gezondheid, en daar mag u van ons best wat van vinden!

Is de klik er en zijn er goede afspraken gemaakt? Dan worden deze vastgelegd in een zorgleefplan en start de zorgverlening.

 

Senas Zorg heeft contracten met:

Wlz (VPT, begeleiding, verzorging, verpleging en huishouding)

Zorgkantoor Drenthe

 

WMO (begeleiding en huishouding)

Borger-Odoorn
Hoogeveen
Meppel
Staphorst
Meppel
De Wolden
Westerveld

 

Staat uw verzekeraar, gemeente of zorgkantoor niet in de lijst? Geen probleem, er zijn voldoende andere manieren om toch zorg van ons te krijgen. Wij informeren u hier graag over.