Palliatieve zorg

Zorg in de laatste levensfase

In de volksmond wordt deze vorm van zorg palliatieve of terminale zorg genoemd. Wanneer het leven tot zijn einde komt breekt een bijzondere periode aan. Een periode waarin nog meer dan normaal liefdevolle en waardige zorg geleverd moet worden. Vaak is deze periode voor de familie en vrienden ook een periode van verbinding. Soms is het een periode van onderlinge spanning. Hoe de situatie ook is, de zorgverleners die via Zorg van Oranje in deze periode zorg verlenen zetten zich voor 150% in om het zo goed mogelijk te doen. En natuurlijk nemen zijn de familie daarin mee, hoe de situatie ook is.

Zorgverleners die deze vorm van zorg leveren hebben hier heel bewust voor gekozen. Bij palliatieve zorg ligt de focus op het vergroten van de kwaliteit van leven. Het één op één contact, de verzorging & verpleging, het ontzorgen van de familie, de begeleiding bij medische afspraken en gewoon het bieden van een luisterend oor maakt het zorg verlenen voor hen het mooiste beroep van de wereld. En dat tot 24 uur per dag. Zij vinden het een roeping en dat merkt u op alle manieren. Dat maakt dat naasten achteraf altijd dankbaar terugkijken op de geleverde zorg.

Vergoeding?

Deze zorg wordt meestal vanuit de zorgverzekeringswet betaald. De persoon in kwestie krijgt een indicatie gesteld. In een enkel geval wanneer er al sprake is van een WLZ indicatie dan geldt een eigen bijdrage. Ook is er de mogelijkheid om aanvullend zorg in te kopen als u dat wenst.

Samen met de naasten wordt afgestemd of en zo ja hoe de zorgmomenten tussen Zorg van oranje en de naasten wordt verdeeld.

Bent u zorgaanbieder?

Senas werkt veel voor zorgaanbieders die niet in staat zijn om 24 uurs zorg te leveren. Bent u een zorgaanbieder en lukt het u niet de zorg rond te krijgen? Wij denken en helpen graag mee. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze service, mogelijkheden en kosten? Wij staan u graag te woord.

Meer weten over de laatste zorg?

Ik ga akkoord met het privacy beleid